اللغة:

العروض الترويجية graphic

No. 1

AV Receiver + 5.1 Speakers
KEF + REL + DENON 

* KEF Q350 front
* KEF Q250c + Q150 Surr.
* Denon AVRX2700H
* REL HT1003
*15 M Free Speaker Cable
* 2 M Free Sub Cable

PRICE  — 13325

package offer — 12,500

price including VAT 15%


No. 2

AV Receiver + 5.1 Speakers
KEF + REL + DENON 

* KEF Q550 front
* KEF Q250c + Q150 Surr.
* Denon AVRX2700H
* REL HT1003
*15 M Free Speaker Cable
* 2 M Free Sub Cable

PRICE  — 15125

package offer — 14400

price including VAT 15%

OPTIONAL :-
– KEF Q 150 (additional surr.)  —  2250 pr
– KEF Ci160QR (ceiling atmos) —  2300 pr
– KEF Q50a (atmos) —  2300 pr


No. 3

AV Receiver + 5.1 Speakers
KEF + REL + DENON 

* KEF Q750 front
* KEF Q650c + Q350 Surr.
* Denon AVCX3700H
* REL HT1205
*15 M Free Speaker Cable
* 2 M Free Sub Cable

PRICE  — 19150

NOW — 17990

price including VAT 15%

OPTIONAL :-
– KEF Q 150 (additional surr.)  —  2250 pr
– KEF Ci160QR (ceiling atmos) —  2300 pr
– KEF Q50a (atmos) —  2300 pr


No. 4

AV Receiver + 5.1 Speakers
KEF + DENON 

* KEF Q950 front
* KEF Q650c + Q350 Surr.
* Denon AVCX4700H
* KEF KUBE 12b Sub
*15 M Free Speaker Cable
* 2 M Free Sub Cable

PRICE  —  22530

NOW — 21450

price including VAT 15%

OPTIONAL :-
– KEF Q 150 (additional surr.)  —  2250 pr
– KEF Ci160QR (ceiling atmos) —  2300 pr
– KEF Q50a (atmos) —  2300 pr